Мюсюлманката днес

Екип

Амира Ризова – автор и главен редактор, основател на Мюсюлманката днес и Фондация Р.А.Х.М.А.

Аллах е заповядал и на вярващите мъже и на вярващите жени да четат, да се образоват и да разпространяват Исляма.  В Корана се казва: „И нека сред вас има общност, която зове към благото и повелява одобряваното, и възбранява отреченото! Тези са сполучилите.” (Коран 3:104)  Пророкът Мухамед с.а.с също казва: „Предайте от мен, дори и един айет.“ (Бухари, 3461) 

За съжаление в днешно време дауата или призоваването към исляма до голяма степен е оставен в ръцете на мъжете, докато жените тънат в заблудата, че това не е тяхно задължение… Уви, това не е съвсем така. 

Когато започнах да преоткривам исляма, това което ме доведе до него, освен Корана, бяха и многобройните лекции, които започнах да гледам. Но дори и на английски, по-голямата част от тях бяха водени от мъже… Има теми обаче, които за една жена е много по-лесно да възприеме, когато идват от друга жена… Също така една жена, много по-добре разбира какви могат да са препятствията за изпълнението на религията на нейните „сестри”, може да даде много по-адекватен съвет и насока. И докато все пак на английски успях да намеря жени, които да говорят по темите, които ни засягат, то в България не открих такава… Затова реших да стана такава и за себе си и за жените, които имат нужда от това, също като мен. Но никога не съм искала да бъда сама в това начинание. По-скоро мечтаех да съм причината повече жени да се отворят и да заемат тази роля и позиция, особено тези, които са посветили част от живота си да изучават исляма, и всяка една, която е готова, както се казва в хадиса, да предаде било то и един айет… 

Защото ислямът не е наука. Ислямът е начин на живот и не се ограничава до хората, които са учили, а се простира до сърцата на всички, които искат да се докоснат до него. Понякога една искрена история от живота на една мюсюлманка може да покори сърцата и да ги насочи към исляма много по- успешно от 10 хадиса, които някой е заучил и ще разкаже… Затова трябва да се научим да не подценяваме усилията на никого, който е решил да се отдаде по пътя на Аллах. 

Мечтата ми е след пет години да има толкова жени, даващи дауа в България, колкото и мъже, ако не и повече. 

Ин Шаа Аллах да бъдем от полза за всичките ни сестри. 

С обич, Амира 

Нуур Халилова – автор, технически редактор

В 21-ви век сред немюсюлманите и дори сред мюсюлманската общност битуват множество погрешни допускания и убеждения, които изкривяват разбирането на Закона на Аллах с.а.т. и предписанията на исляма и по този начин отдалечават хората от изпълнението и живота в религията. Създава се деформиран и неверен образ както на исляма, така и на мюсюлманина.

С особена сила този проблем касае мюсюлманката и нейния живот. Съществуват множество погрешни схващания за това къде и какво е мястото на жената в исляма и в живота изобщо. И ако тези схващания сред немюсюлманите могат да бъдат оправдани с невежество, с непознаване на ислямската религия, с подвеждащата, фрагментарна и извадена от контекст информация, която ги залива от медиите, то остава неясно защо много изпълняващи религията мюсюлмани се отдалечават от истината за значението, ролята и мисията на жената. Още по-необяснимо е защо много мюсюлманки не полагат достатъчно услия да се информират, да се образоват и да открият истината за себе си и своето място в плана на Аллах за човечеството.

Всъщност  обяснимо е, но обяснението не е лицеприятно. Нарича се пълен отказ от отговорност за себе си и потенциала, който Създателя е вложил в жената, и нездраво желание за манипулация от позиция на жертва, на същество с по-малко качества и способности за съзидание, за развитие и просперитет.

Моята цел  с този проект е да направим мост между информацията, знанието, достиженията на човешката цивилизация и духовност в различни сфери, и сестрите, които са готови да отделят време, внимание и енергия, за да научат, да разберат и да поискат нещо по-добро за себе си в съгласие с исляма, законите и предписанията му. Да си върнат мястото в света, което им принадлежи по волята на Аллах с.а.т. и което невинаги е в кухнята до печката или на най-задния ред. Право на жените е да се образоват, да имат професия и да напредват в кариерата, да са финансово, интелектуално, творчески и емоционално независими, да работят за благоденствието си, да допринасят за развитието на уммета. И най-вече правото да изпълняват религията, да извършват ибадет и да се стремят според силите си към Милостта на Аллах с.а.с. и към място в Дженнета със средставата и по начините, които са позволени в религията.

Правата обаче си имат и съответните задължения, ясно разписани, обяснени и постулирани и в Корана, и в Сунната. Задължения както към себе си, така и към другите. Освен че ни е право, е и наше задължение да се образоваме, да се стремим да придобием добър характер, да си пазим езика и помислите, така както се покриваме, за да се пазим от погледи. Наше, на трите ни, задължение е, щом имаме самочувствие за малко по-широк светоглед и убеденост в правилността на разбиранията ни и чистотата на намерението ни, е да отворим врати, през които да минат и други сестри. Ин Шаа Аллах да им помогнем да осъзнаят, да придобият и да си извоюват независимост. Но независимост не от религиозните норми, а от социалните и културните деформации, които сковават обществото и мюсюлманската общност.

В духа на горната цел, една допълнителна, която си поставям аз лично, е да се покаже ислямът като съвършена система за личностно развитие, която има своите допирни, непротиворечиви точки в други системи от вярвания, от правила и практическо изпълнение, и която – правилно изпълнявана – има неизброими ползи не само за духовния, но и за светски, професионалния, социалния живот.


Хюлия Шаибова – автор, творчески редактор

 

Какво ме мотивира да учатвам в този екип и дейности? Когато бях на 15 г. преоткрих исляма. Аз съм родена мюсюлманка, но на 15 г. реших да се моля по 5 пъти на ден. До тогава никой не ми обясни как става това. Какви са условията, на които трябва да отговарям?!  Как се взема гусул абдест?  Как стои въпроса със специалните дни на жената? Кога може да се кланя една жена и кога не? Кои състояния нарушават абдеста, намаза и т.н.? 

На тези многобройни въпроси аз нямах отговор. Нямаше и кого да попитам. Майка ми и баба ми знаеха колкото мен.  Мъжът,  който ме учеше на Коран, ме насочи към жена.  По това време не се правеха лекции за жената (за нейната роля в обществото, за специалните дни и периоди от живота ѝ, за образованието ѝ, за правата и задълженията ѝ).

Всичко това ме озадачи и си помислих , че този въпрос за жената в исляма е много сложен…

Започнах да си права мои изследвания и търсех информация на друг език и тогава открих, че всъщност жената в исляма  е като перла в дъното на океана, като диамант в недрата на земята, като роза сред всички цветя. Толкова е специална, че има цяла сура в Корана посветена за нея. Толкова важна роля играе в обществото, че се казва: „Когато възпитаваш момче, възпитаваш бъдещ мъж, но когато възпитаваш момиче, възпитаваш цяла общност (цялото човечество). Историята помни жени, които са били на бойното поле (помагали са на ранените), жени, които  стоят в основата на науката за хадисите, жени, които са били начело на империи и т.н.

 

Всичко това ме мотивира да съм част от този екип и да помагам колкото се може на повече момичета и жени да получават отговор на всички техни въпроси. И да се убедят, че всяка една от тях е много специална. Жената има изключително голяма роля в обществото – да го направи по-информирано, по-осъзнато, по-отговорно, по-щастливо  и по-добро място  за изпълнение на религията ни.  

 

Свържете се с нас!

Имейл: info@muslimah.life